Prefma

ÖVRIGA PRODUKTER PÅ LAGRET

Diverse värmeingöt till
formsprutnings verktyg
Diverse värme inngöt
4 zon värmekanal
4 zon Värmekanal
4 zon värmekanal
4 zon värmekanal
4 zon värmekanal
2 zon värmekanal
2 zon värmekanal
5 zon värmekanal
5 zon värmekanal
1 zon lång värmeingöt
10 zon värmekanal
10 zon värmekanal
2 zon värmakanal
2 zon värmekanal
2 zon värme kanal
2 zon värmekanal
Injection moulders and hot runners sistems (56)
Injection moulders and hot runners sistems (59)
2 ZON EWIKON VÄRMESTYRNING
2 steg Hasco mekaniska utstötare
Pneumatiska kärndragnings cylindrar till formsprutnings verktyg med gränsläges givare
Hydrauliska cylindrar till kärndragning till formsprutnings
verktyg
Kyl batteri till formsprutnings maskin
Kyl batteri till Arburg formspruta
Kyl batteri till formspruta
Gear pumps
IMG_0874
IMG_0872

Roterande tratt bild 3